Make your own free website on Tripod.com

Slovník zkratek a pojmů

Tato stránka je průběžně doplňována. Pokud narazíte na termín, kterému nerozumíte nebo si myslíte, že by tu měl být, pošlete mi e-mail.

Zkratky
A - Č slovník
Zkratky Nikon
Zkratky Canon
Pojmy

ZKRATKY (slovník je tady) Zatím na tom stále pracuji

Zkratka Anglicky Česky
ASAP as soon as possible co nejdříve
BTW by the way mimochodem
BW black and white černobílá fotografie
IMHO in my humble opinion dle mého skromného názoru
PS, P/S Point and Shot kompaktni fotopřístroj (doslova namiř a pal)
SLR single lens reflex jednooká zrcadlovka
AF autofocus automatické ostření
AE auto exposure expoziční automatika
APS advanced photo system APS - nový formát filmu
ISO   zde: jednotka citlivosti, 100 ASA = 21 DIN
DIN   zde: jednotka citlivosti
X-rays   rentgenové záření
MTF Modulation Transfer Function Přenosová funkce modulace = vyjadřuje ostrost a kresbu objektivů
DOF Depth of Field hloubka ostrosti
IF Internal Focusing vnitřní ostření - zaostření se mění vzájemným pohybem jednotlivých čoček (členů), nikoliv změnou vzdálenosti objektivu od filmu
RF Rear Focusing ostření se provádí pohybem zadního členu objektivu. Používá se u delších teleobjektivů, kdy náhon ostření ovládá bližší člen.
dpi dots per inch bodů na palec - jednotka rozlišení digitálních obrazů (monitor má typicky 75 dpi, tiskárny 300 - 1200 dpi)
lpi lines per inch počet řádek na palec - jednotka rozlišení při tisku pomocí rastrů (noviny se tisknou s rozlišením cca 83 lpi, National Geographic 133 lpi)
ppi pixels per inch počet pixelů na palec - používá se místo dpi, když je třeba zdůraznit, že jde o bod na monitoru
spi samples per inch počet vzorků na palec - totéž co dpi, když je nutno zdůraznit, že jde o body sejmuté skenerem nebo dig. fotoaparátem
CPU central processor unit procesor, vestavěný v objektivu nebo fotoaparátu
GN guide number směrné číslo blesku - pro danou citlivost (obvykle 100 ASA) udává součin clony a vzdálenosti. Nutno rozlišit, zda je vzdálenost v metrech nebo ve stopách. Používá se k vyjádření výkonu blesku. Při práci s bleskem v manuálním režimu slouží k výpočtu clony v závislosti na vzdálenosti.
TTL through the lens doslova "přes objektiv" - míní se měření světla až za objektivem. Zvláštní případ je E-TTL, kterým se někdy označuje, že i světlo blesku se měří až za objektivem a blesk je řízen z těla fotoaparátu. Někteří výrobci navíc rozlišují různé způsoby měření za objektivem, kdy se používají série zkušebních předblesků, takže je nutno dávat při překladu pozor.

zpět na začátek

 

Zkratky používané výrobci -NIKON

NSW Nikon silent wave ultrazvukový motorek vestavěný v objektivu pohánějící autofokus
NIC Nikon integrated coating vícenásobné antireflexní vrstvy
SIC super integrated coating novější verse vícenásobné antireflexní vrstvy
IF internal focusing vnitřní zaostřování (zaostřuje se pouze pohybem některých čoček)
RF rear lens focusing zaostřuje se pohybem zadní skupiny čoček
CRC close range correction vnitřní posuvy čoček vyrovnávající vady při zaostřování na krátkou vzdálenost
ED extra low dispersion v objektivu jsou použity čočky ze speciálním skel s malou disperzí
AI autoindexing označení objektivů s manuálním ostřením, u nichž je interní přenos nastavení clony do těla (podrobnosti zde, existují od roku 1978) Ouška jsou s otvory.
AId   NAI objektiv, který byl dodatečně upraven (servisem) na AI. Je nutno vyměnit clonový kroužek (podrobnosti zde)
NAI non-AI, pre=AI starší objektivy, které k přenosu clony používají vnější ouško na objektivu bez otvorů (podrobnosti zde)
AI-S AI-shutter u těchto objektivů je zaručeno, že clona se zavírá proporciálně s polohou ovládací páčky v těle, což dovoluje používat prioritu clony (všechy AF a E objektivy jsou současně AIS), od roku 1980. Poznají se podle oranžového označení maximální clony (podrobnosti zde)
AI-P processor objektiv má zabudovaný procesor, který přenáší informace o jeho nastavení do těla
U B T Q P H S O N D - u starých objektivů (NAI) se písmenem označoval počet optických prvků
U B T Q P H S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AF autofocus aobjektiv s aoutomatickým ostřením
AFS   ostření je poháněno interním ultrazvukovým (NSW) motorem
AF-I interní motor ostření je poháněno interním elektromotorem
AFD distance objektiv předává do těla informaci o zaostřené vzdálenosti
E   kompaktní řada objektivů, v současnosti jsou některé objektivy řady E dodávány jako AF (např. 28/2,8 AF). Nemají ouška
PC prspective control objektiv dovoluje poun optické osy
DC defocus control objektiv dovoluje měnit charakter rozostření (volitelná komepnzace otvorové vady)
VR vibration reduction obdoba IS u Canonu - vibrace objektivu jsou vyrovnávány elektronickým stabilizátorem, ovládajícím pohyb optického členu

zpět na začátek

 

Zkratky používané výrobci - CANON

USM ultra silent motor ultrazvukový motorek vestavěný v objektivu pohánějící autofokus (Canon)
IS image stabilizer aktivní vyrovnávání chvění objektivu (Canon)
EF electronic function označení objektivů pro řadu EOS s elektrickým ovládání ostření a clony
FD ??? označení bajonetu starších objektivů

zpět na začátek

 

SLOVNÍK A-Č (zkratky jsou tady)

flash, strobe blesk
prime lens objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností
back lighting protisvětlo
fill flash přisvětlení bleskem
available light existující světlo
tripod stativ
shutter závěrka
aperture clona
close-up makrofotografie
viewfinder, range finder hledáček
parallax paralaxa - rozdíl mezi zobrazením na filmu a obrazem v hledáčku u hledáčkových přístrojů při snímcích zblízka
reproduction ratio měřítko zobrazení (např. měř. 2:1 znamená, že obraz na filmu je 2x větší než skut. předmět)
bellow měchové zařízení pro makrofotografii
close-up lens předsádková čočka (pro makrofotografii - dovoluje zaostřit na menší vzdálenost)
extension ring, e. tube mezikroužek (pro makrofotografii - dovoluje zaostřit na menší vzdálenost)
print film negativní film
slide film diapozitivní film
processing vyvolávání
speed of film citlivost filmu, vyjadřuje se v ASA nebo DIN
speed of lens světelnost objektivu
flare záře, přezáření
barrel, cushion distortion soudkovité nebo polštářové zborcení
vigneting vinětace - úbytek jasu v rozích obrazu
mirror lock-up ruční zvednutí a zablokování zrcadla k zamezení otřesů před expozicí - důležité především pro časy 1/60 - 1/4 s
DOF Preview tlačítko k předběžnému zaostření a kontrole hloubky ostrosti
bracketing pořízení série snímků s různou expozicí, uplatňující se v komplikovaných světelných situacích (protisvětlo), kdy se na automatiku nelze stoprocentně spolehnout
bokeh z japonštiny-označuje senilitu či mdlý rozum; termín pro charakter zobrazení v částech mimo pásmo ostrosti, někdy se tímto termínem v užším smyslu míní přímo tvar rozptylového kroužku (např. pro šestilamelovou clonu jde o šestiúhelník)
reversal ring reverzní kroužek - slouží k upevnění objektivu k fotoaparátu obráceně, za filtrový závit, při makrofotografii
push výraz označující zesílené (prodloužené) vyvolání, obvykle s cílem zvýšit citlivost filmu, popř. jeho kontrast
stand by provozní režim (např. blesku nebo foťáku), při němž je minimální spotřeba energie z baterií, ale přístroj je neustále připraven k použití
(grey) grad filter, gradual, graduated filter dělený přechodový filtr (neutrálně šedý)
print zvětšenina
spot metering bodové měření expozice
evaluative metering maticové měření expozice (vyhodnocuje se kontrast atd. z více částí obrazu)
panning sledování pohybujícího se předmětu, takže pozadí je rozmazané
shift, tilt vysouvání, naklápění objektivu (k vyrovnání perspektivního zkreslení a ovládání hloubky ostrosti)
guide number směrné číslo blesku
dodging, burning zastiňování, nadržování při zvětšování
roll film svitkový film
cropping ořezávání snímku
waist-level finder šachtový hledáček (pro zrcadlovky) - jak se vlastně řekne česky?!
ball head kulová hlava na stativ
bracketting zastřelování expozice (aparát provede sérii snímků s různou expozicí)
silver print normální černobílá zvětšenina na fotografickém papíře
ring of confusion rozptylový kroužek (při výpočtu hloubky ostrosti)
lens stop clona (např. lamelová clona v objektivu)
lens hood sluneční clona

zpět na začátek

 

 

Další termíny

difrakce ohyb vln (světla) na překážkách
disperse závislost indexu lomu na vlnové délce světla
distorze zkreslení, rozlišuje se soudkové a polštářové
achromatická korekce korekce objektivu na barevnou vadu
apochromatická korekce korekce objektivu na barevnou vadu v širším rozmezí vlnových délek, někdy označuje použití nízkodisperzních skel

zpět na začátek


e-mail home english galerie

Copyright (c) Martin Rybák 1998. Poslední úprava 1.11.1998